Investeringen en onderhoud

zonnepanelen
Het ganse parkcomplex beheren zoals “een goede huisvader” is een wijze leidraad die de bestuursleden zich steeds hebben voorgehouden.
Al de beslissingen vanaf de oorspronkelijke bouw van de zaal in 1964 en de talrijke verbouwingen en verbeteringen die in de loop der jaren aan de infrastructuur werden uitgevoerd, werden steeds genomen na grondige studie en overleg.
De laatste jaren speelt ook het milieueffect een meer dominante rol. Zo werd er enkele jaren geleden gekozen, om bij de bouw van de nieuwe berg- en bureelruimte, ook de nodige schikkingen te treffen voor de recuperatie van het regenwater, dat daarna gebruikt kon worden voor het doorspoelen van onze toiletten. Er werd hiervoor een ruime regenwaterput geïnstalleerd, met de nodige waterpomp en filter. Het resultaat van deze ingreep is duidelijk zichtbaar in onze jaarlijkse afrekening van de watermaatschappij met aanzienlijk minder waterverbruik en dus een aanzienlijk minder kostenplaatje.
Sinds juli dit jaar werden er op het dak van de grote zaal ook zonnepanelen geplaatst. Deze grote investering moet er voor zorgen dat wij de kosten voor het elektriciteitsverbruik aanzienlijk verminderen. De elektriciteitsrekening hapt ieder jaar immers een flink deel uit ons budget en volgens de voorafgaande studie, zal de investeringskost binnen enkele jaren terugverdiend zijn door een sterk verminderde eindfactuur van het verbruik.
Maar ook in het parkdomein zelf wordt het beheer au serieus genomen. Sinds vorig jaar hebben wij goede contacten met de dienst Regionaal Landschap Dijleland die werkt onder de vleugels van de Provincie Vlaams Brabant. In de voorbije maanden werden de bomen in het park geïnventariseerd en kwamen er ook bevoegde personen langs om de kwaliteit van de bomen te onderzoeken.
Het park werd meer dan 100 jaar geleden aangelegd. Nogal wat bomen zijn ziek of hun groei wordt belemmerd omdat er door wildgroei te veel bomen zijn die te dicht bij elkaar staan of in het verleden niet altijd volgens de regels van de kunst werden verzorgd. Momenteel wordt er een dossier opgestart om, waar nodig bomen te vellen, te snoeien of een speciale behandeling te geven. De uitvoering van deze enorme klus zou voor ons financieel niet haalbaar zijn, als we niet kunnen rekenen op subsidies door enkele instanties. De diensten van Regionaal Landschap Dijleland zorgen voor de ganse papierwinkel van offerteaanvraag, aanduiding aannemer en subsidieaanvragen. Op deze manier komen wij ook onze belofte na tegenover het Bisdom, de eigenaar van het domein, dat wij het Park in de beste omstandigheden zullen beheren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.