Nieuws van het Park van Relst.

Het coronavirus bepaalt nog steeds ons leven.
In de strijd om het virus onder controle te krijgen, neemt het parkcomité zijn verantwoordelijkheid en nam in dat verband twee belangrijke beslissingen.

Gesloten_poort_klein

In de maand mei worden alle activiteiten in onze zalen verboden, zowel de particuliere feesten als de geplande verenigingsactiviteiten worden afgelast. Hiermee
zitten wij op dezelfde lijn als ons gemeentebestuur en de gemeenten van de politiezone Kastze, die alle gemeentelijke zalen en lokalen gesloten houden en de geplande gemeentelijke feestorganisaties hebben geschrapt. Voor wat betreft de toegankelijkheid van het parkdomein zelf, dit blijft zeker gesloten tot en met 3 mei, daarna wachten we op verdere informatie van de overheid om te zien dat wij de speeltuin en het park terug mogen openstellen.

Parkfeesten_2020_poort_klein

Met heel veel spijt melden wij ook dat wij, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, onze parkfeesten die voorzien waren op 26-27 en 28 juni niet organiseren.
Over het organiseren van kleinere evenementen zoals onze parkfeesten is er nog wat onduidelijkheid. Wij vinden het echter niet verstandig om veel mensen bij mekaar te brengen zolang als de besmettingskans bestaat. Er zullen daarenboven heel waarschijnlijk wat speciale maatregelen genomen worden en beperkingen gelden, zodat het niet echt leuk en gezellig zou zijn om te komen feesten of eten. De verantwoordelijken van de verschillende werkgroepen engageren zich om volgend jaar met dubbel enthousiasme in te zetten om dan voor de 60 ste keer onze parkfeesten te organiseren.
Deze beslissingen hebben natuurlijk een grote impact op onze werking en zullen een grote financiële weerslag hebben. Het comité vindt echter dat het herstel van de volksgezondheid en het terug op gang brengen van ons gewone dagelijkse leven nu op alles prioriteit krijgt.
Wij hopen dat wij voor deze beslissingen kunnen rekenen op het begrip en de steun van U allen.

Het parkcomité.

Reageren is niet mogelijk