Nieuws van het Park van Relst.

7 september 2021 we kunnen eindelijk terug vergaderen in ons vertrouwde vergaderlokaaltje. Alles herleeft!! We zien het aan de drukte in de zalen bij de opstart van het verenigingsleven en ook de reservaties voor feesten lopen aan een versneld tempo binnen. Eindelijk weer vergaderen met een agenda vol toekomstplannen!
We mochten ook een nieuw comitélid verwelkomen. Patrick De Cauter: hij is al jaren present als losse medewerker tijdens de parkactiviteiten. In de parochie beheert hij, als lid van het financieel parochiecomité, de financies. Ook in het park zal hij verantwoordelijk worden voor het financieel beheer. Want de “mannen van 51”, Hugo Janssens en Freddy Van Dessel, hadden al een tijdje aan het comité te kennen gegeven dat zij op hun zeventigste zouden stoppen met hun parkengagement. Ze hebben alle twee heel wat jaren op de parkteller staan en vervanging dient zich dus aan! De coronaperiode maakte het niet gemakkelijk om nieuwkomers aan te spreken en een goede overgang voor te bereiden. Voor het financiële luik, de taak van Hugo, is dat ondertussen wel al kunnen gebeuren. Patrick De Cauter zal binnenkort de financiële kant van het parkbeheer voor zijn rekening nemen. Hij wordt ook afgevaardigd als nieuwe bestuurder van de vzw/vpw dekenij Herent, die het beheer van de parochiale gebouwen overkoepeld. De omvangrijke post: secretariaat, reservaties en dagelijks beheer, is al vele jaren de bijna dagelijkse bezigheid van Freddy. De bedoeling is om een kleine kerngroep samen te stellen bestaande uit enkele mensen van het comité, aangevuld met nieuwe jonge krachten die dat beetje extra tijd voor het park overhebben. Zij zullen dan een nieuwe taakverdeling voor de toekomst uitwerken. De contacten worden momenteel aangesproken.
Het Park van Relst is door de jaren heen van kleine parochiezaal gegroeid naar een zeer druk gebruikt ontmoetingscentrum. En dat heeft zijn consequenties want het vraagt veel inzet en tijd om alles in goede banen te houden, wetende dat de volledige werking van het Park van Relst van in het begin gebaseerd is op vrijwilligerswerk. Het is de laatste tijd een veel gehoorde klacht in het verenigingsleven dat er zich steeds minder mensen op vrijwillige basis willen inzetten voor de verenigingen en hun activiteiten. Hopelijk vinden wij nog wel genoeg mensen om zich achter de werking en organisatie van het park te scharen en het hart van ons parochiecentrum kloppend te houden!
Noteer ons nieuw emailadres: info@parkvanrelst.be of zaalverhuur@parkvanrelst.be. Het @kampenhout adres is binnenkort niet meer bruikbaar!

Speeltuin 2021_klein

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.