Nieuws van het Park van Relst.

Kerstboom 2021_klein

Stilte in het park, de kerstoom waakt!

September, oktober, november het park ”herleefde” geleidelijk aan, want het coronavirus leek zowaar overwonnen. De privéfeesten konden terug doorgaan en ook het verenigingsleven startte langzaam aan op. Wie had ooit kunnen denken dat we eind november alles weer moesten afblazen en de zalen terug moesten sluiten! De voorbije maanden, zeg maar jaren, werden we geconfronteerd met de besmettingsgolven en het jojo-effect van de maatregelen. We werden willens nillens beperkt in ons doen en laten en toch krijgen we het verdomde coronavirus met al zijn opvolgers maar niet onder controle.
Het is moeilijk om plannen te maken en activiteiten voor de komende maanden vast te leggen en voor te bereiden. Want wat zal er kunnen en mogen in 2022, stevenen we nog maar eens af op een lange periode of een jaar van immobiliteit?
Ook veel verenigingen maken zich zorgen, zij hebben reeds twee jaar geen inkomsten kunnen verwerven en het is niet gemakkelijk om hun leden met allerlei alternatieve activiteiten te blijven boeien. Je zou voor minder in een dipje geraken!
En toch hebben wij ook dit jaar onze kerstboom voor de zaal geïnstalleerd. Hij symboliseert de warme periode die we ook dit jaar in het park weer moeten missen: de gezellige kerstfeesten van de verenigingen, de knusse familiefeesten rond kerst en nieuwjaar, de nieuwjaarsreceptie van de parochie….. Hij staat ook symbool voor de verbondenheid, de geborgenheid, de deugd van het samen zijn van onze parochie en dorpsgemeenschap, waarvoor ons parochiecentrum staat. Hij verbindt ons ook met, en doet ons denken aan alle mensen die dit jaar niet alleen door corona een moeilijk jaar hebben gekend.
Mogen wij ons in deze uitzonderlijke tijden optrekken aan de eenvoudige blijde boodschap van hoop, vrede en vreugde van het kerstkind.
Aan U allen een vredevol kerstfeest en fijne eindejaarsfeesten.

Het parkcomité.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.