• Parkrestaurant 2019

  Parkrestaurant 2019 site

 • Nieuws van het Park van Relst.

  Het jaar 2018 zit er bijna op. Op de laatste maandvergadering van het jaar legde het parkcomité dan ook al zijn grote werkpunten en investeringen voor het komende jaar vast.
  In de maand januari worden de nieuwe stoelen geleverd. Bij de plaatsing van de vaatwasmachine in de kleine keuken wordt de keukenindeling wat herschikt. Er komt een industriële dampkap boven de vaatwasser en het kookvuur, de plafondtegels en de verlichting worden vervangen. Ook de muziekinstallatie in de kleine zaal wordt vervangen.
  In de keuken van de grote zaal wordt er boven de vaatwasser een dampkap geplaatst, dit om vocht en schimmelproblemen in de keuken te voorkomen.
  Nu de beheerwerken aan de bomen volledig zijn uitgevoerd, wordt er werk gemaakt van nieuwe aanplantingen in het domein. Meer dan 500 struiken zullen aangeplant worden achteraan op de grens met het domein van Kasteel Ten opstal en in de zone aan de doolhof, het wordt een variatie van “een bloesemheg” bestaande uit rode kornoelje, hazelaar, gewone vogelkers, vlier, sleedoorn en meidoorn. Ook de bestaande haagbeukhaag tussen het parcours van de modelbouwvrienden en het parkdomein wordt hersteld. De mensen van Natuur en Landschap zorgden voor deskundig advies en subsidiëren dit project voor 50 %, zij zullen ook de werken uitvoeren. Wij kunnen ook in de toekomst op hun diensten beroep blijven doen. Het wordt volgend jaar ook uitkijken naar onze parkfeesten. Na het PRATEN en PLANNEN zijn wij nu in de DOE-fase beland. De verschillende werkgroepjes vergaderen nu apart verder om de praktische uitwerking te bespreken. Het is hoopvol dat er zoveel DOENERS zich geëngageerd hebben om aan onze feesten een nieuw elan te geven, jullie horen er in januari zeker al iets meer over.
  Neem ook jouw nieuwe kalender al bij de hand en noteer de volgende parkactiviteiten voor 2019:
  9 en 10 februari Parkrestaurant, 4 mei “ samen onderweg naar Scherpenheuvel”, 7 juni medewerkersfeestje en 5-6 en 7 juli de 58 ste parkfeesten.
  Wij willen jullie langs deze weg ook zalige en sfeervolle kerstdagen, gezellige eindejaarsfeesten en voor 2019 alle goeds toewensen !

 • Nieuws van het Park van Relst.

  Zowat 40 geïnteresseerden gingen in op de uitnodiging van het parkcomité om te praten en te denken over de parkfeesten en de parkwerking in het algemeen. In kleine groepjes kon er vrijuit gepraat worden, over wat goed is, maar ook over wat beter kan.
  Het werd een boeiende en vooral een positieve avond met veel suggesties om onze parkfeesten een nieuw elan te geven.
  Maar er is ook de grote bezorgdheid om voor het park van Relst, “het kloppend hart” van onze gemeenschap in de toekomst te blijven ijveren en het te koesteren, omdat het zo belangrijk is voor het gemeenschapsleven.
  De uitdaging is: mensen vinden en motiveren om hun schouders te zetten onder de organisatie van de parkfeesten, maar die ook tijd willen maken voor het algemeen beheer van ons parochiecentrum.
  Heel wat mensen noteerden hun naam op de engagementenlijst. Zij worden zeer binnenkort uitgenodigd voor een volgende werkvergadering. Wil jij ook op de één of andere manier meewerken, stuur dan een mailtje naar parkvanrelst@kampenhout.be , wij nemen dan zeker met jou contact op.

 • Nieuws van het Park van Relst.

  Tijdens de voorbije vakantiemaanden was er heel wat activiteit in het park.
  Onmiddellijk na de parkfeesten werd gestart met de grote onderhoudswerken en de herstelmaatregelen aan de bomen in het parkdomein. Deze werken werden uitgevoerd nadat er een grondige studie werd opgemaakt door een gespecialiseerde firma, dit op vraag van de dienst Natuur en Landschap van de provincie Vlaams Brabant. Deze dienst zorgde tevens voor de administratieve samenstellening van het dossier en de subsidieaanvraag en de begeleiding en opvolging van de werken. Enkele zieke en gevaarlijke bomen werden geveld, anderen werden grondig gesnoeid. Het meest opvallende voor de parkbezoekers zijn de verschillende zones die werden afgebakend met een castanea-afsluiting, met de vraag deze zones niet te betreden (zie foto).
  Bedoeling is om onder de bomen opnieuw een struik en kruidlaag te creëren die op termijn de vitaliteit van de bomen ten goede komt. Dankzij een goede samenwerking met het gemeentebestuur, de provinciale diensten en het parkcomité, kunnen wij voor deze werken rekenen op een flinke subsidie. Met onze eigen financiële middelen zouden dergelijke ingrijpende werken niet uitvoerbaar zijn. Het is de bedoeling om dit najaar opnieuw een aanvraag in te dienen voor fase 2. Het zou mooi zijn als ook dit project voor subsidiëring in aanmerking zou komen. Wat nu reeds is uitgevoerd geeft alleszins al een echte meerwaarde aan het parkdomein.

  In de draai, ter hoogte van de ingangspoort van de parkschool in het park, werden er door een aannemer waterdoorlatende betonstenen geplaatst en een bijkomende verkeersremmer. Op deze locatie werd de aangebrachte grindlaag constant weggereden met diepe sleuven en putten in het wegdek tot gevolg. Wij hopen dat door deze ingreep dit euvel is weggewerkt, maar dringen er bij de autobestuurders toch nog eens op aan om de snelheid binnen het parkdomein te beperken.

  In de kleine zaal werden tijdens de voorbije week de plafondtegels vernieuwd en tevens de verlichting vervangen door energiezuinige ledlampen. Chapeau en dikke merci aan onze technische ploeg voor het puike werk. Het plafond in de keuken en de berging van de kleine zaal komen binnenkort nog aan de beurt.

  castanea afsluiting park van Relst_klein

Reageren is niet mogelijk