• In memoriam Marcel Pira

  Marcel PiraWij vernamen het overlijden van Marcel Pira op 7 september.

  Reden om een gepast in memoriam te schrijven. Marcel Pira werd op 3 mei 1929 geboren te Elsene en verbleef tot 1963 in de Aarschotsebaan te Kampenhout Relst.
  Hij was een gekend dichter en schrijver en was als hoofredacteur van het tijdschrift “straal” actief bij de landsbond der Christelijke ziekenfondsen.
  Voor onze parochie is Marcel Pira van een grote betekenis geweest.
  Met hem verdwijnt de laatste van de 5 pioniers (pastoor Dictus Leus, Gust Peeters, Frans Janssens, Joris Dewolf) die destijds de basis hebben gelegd voor de start van de werking van het Park van Relst. Marcel speelde in 1962 een cruciale rol bij de onderhandelingen met het Bisdom voor het bekomen van het gebruiksrecht van hun domein gelegen aan de Aarschotsebaan, voor de uitbouw van de infrastructuur voor de parochiale verenigingen, het huidige Park van Relst.
  Marcel moest jammer genoeg in 1963 beroepshalve verhuizen naar het Antwerpse.
  Toch bleef de band met zijn Relstse vrienden heel hecht en bleef hij de eerste jaren na zijn verhuis nog heel actief binnen de opstart van het project Park van Relst. Met zijn groot organisatietalent slaagde hij er ook in om zijn stempel te drukken op de organisatie van de eerste “vlaamse kermissen”, die werden georganiseerd om de nodige financies voor de bouwwerken te vergaren. Meteen een schot in de roos en de start van een jarenlange traditie: de latere “Parkfeesten”.
  Marcel kwam altijd graag terug naar zijn heimat en zal hier vereeuwigd blijven door zijn dichtkunst. Hij schreef meer dan 4800 gedichten. Op de zuilen van de begraafplaatsen van Kampenhout kan je teksten van Marcel terugvinden, hij schreef ook het gedicht “de witloofboer” dat je aan het monument op de markt kan terugvinden. Ook de tweejaarlijkse poëzieprijs die het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert draagt de naam van Pira.
  Voor “zijn Relst” schreef hij een mooie sonnet nav het 100 jarig bestaan van de parochie in 1998 en hangt er een poëzietekst aan de kerkmuur als eerbetoon voor de oud-strijders. Naar aanleiding van de voorstelling van de 50 ste parkfeesten in 2011 was Marcel graag aanwezig en werd hij samen met Will Tura en Joris Dewolf in de bloemetjes gezet, zie foto hierbij. Ook voor deze gelegenheid schreef hij “ het sonnet voor het park van Relst”:

  Sonnet voor ’t Park van Relst

  Dorp uit mijn rijke jeugd, ‘k hoor nog je klokken luiden
  tussen het feest van regenvlagen in de wind
  of, bij gewijde zondagsrust, toen ik als kind
  op zoek ging naar mijn vlindersoort, bloemen en kruiden.
  Hier vond ik wegen naar de warme zon van ’t zuiden,
  maar kwam met spoed terug naar wat ik had bemind:
  de witloofboer, de beukendreef, trouwe geluiden
  van kippen in de boomgaard, waar de droom begint.
  Eén kreeg er onverwacht fraaie gestalte:
  een park, bij erfenis bestemd voor kardinalen,
  werd als hun godsgeschenk een nieuwe halte
  voor menselijk samenzijn met duizend verhalen
  van vreugde en van leed, blijdschap van kinderen nog het felst,
  fanfare, gitaar met zang…..De hemel in het Park van Relst.

  Marcel Pira
  Mortsel 13 mei 2011.

 • Investeringen en onderhoud

  zonnepanelen
  Het ganse parkcomplex beheren zoals “een goede huisvader” is een wijze leidraad die de bestuursleden zich steeds hebben voorgehouden.
  Al de beslissingen vanaf de oorspronkelijke bouw van de zaal in 1964 en de talrijke verbouwingen en verbeteringen die in de loop der jaren aan de infrastructuur werden uitgevoerd, werden steeds genomen na grondige studie en overleg.
  De laatste jaren speelt ook het milieueffect een meer dominante rol. Zo werd er enkele jaren geleden gekozen, om bij de bouw van de nieuwe berg- en bureelruimte, ook de nodige schikkingen te treffen voor de recuperatie van het regenwater, dat daarna gebruikt kon worden voor het doorspoelen van onze toiletten. Er werd hiervoor een ruime regenwaterput geïnstalleerd, met de nodige waterpomp en filter. Het resultaat van deze ingreep is duidelijk zichtbaar in onze jaarlijkse afrekening van de watermaatschappij met aanzienlijk minder waterverbruik en dus een aanzienlijk minder kostenplaatje.
  Sinds juli dit jaar werden er op het dak van de grote zaal ook zonnepanelen geplaatst. Deze grote investering moet er voor zorgen dat wij de kosten voor het elektriciteitsverbruik aanzienlijk verminderen. De elektriciteitsrekening hapt ieder jaar immers een flink deel uit ons budget en volgens de voorafgaande studie, zal de investeringskost binnen enkele jaren terugverdiend zijn door een sterk verminderde eindfactuur van het verbruik.
  Maar ook in het parkdomein zelf wordt het beheer au serieus genomen. Sinds vorig jaar hebben wij goede contacten met de dienst Regionaal Landschap Dijleland die werkt onder de vleugels van de Provincie Vlaams Brabant. In de voorbije maanden werden de bomen in het park geïnventariseerd en kwamen er ook bevoegde personen langs om de kwaliteit van de bomen te onderzoeken.
  Het park werd meer dan 100 jaar geleden aangelegd. Nogal wat bomen zijn ziek of hun groei wordt belemmerd omdat er door wildgroei te veel bomen zijn die te dicht bij elkaar staan of in het verleden niet altijd volgens de regels van de kunst werden verzorgd. Momenteel wordt er een dossier opgestart om, waar nodig bomen te vellen, te snoeien of een speciale behandeling te geven. De uitvoering van deze enorme klus zou voor ons financieel niet haalbaar zijn, als we niet kunnen rekenen op subsidies door enkele instanties. De diensten van Regionaal Landschap Dijleland zorgen voor de ganse papierwinkel van offerteaanvraag, aanduiding aannemer en subsidieaanvragen. Op deze manier komen wij ook onze belofte na tegenover het Bisdom, de eigenaar van het domein, dat wij het Park in de beste omstandigheden zullen beheren.

Reageren is niet mogelijk