Nieuws van het Park van Relst.

Tijdens de voorbije vakantiemaanden was er heel wat activiteit in het park. Onmiddellijk na de parkfeesten werd gestart met de grote onderhoudswerken en de herstelmaatregelen aan de bomen in het parkdomein. Deze werken werden uitgevoerd nadat er een grondige studie werd opgemaakt door een gespecialiseerde firma, dit op vraag van…

Continue reading