Parkcomité

Het Parkomité is een feitelijke vereniging bestaande uit een permanente kern van (momenteel) 18 personen, die op vrijwilligersbasis instaan voor het beheer van het Park van Relst.
Het beheer van het Park van Relst omhelst o.a.:

  • het onderhoud en de verdere verfraaiing van het het park en de zalen
  • het organiseren en instaan voor de verhuring van de zalen
  • het organiseren van enkele activiteiten (Parkfeesten, Parkrestaurant en Gordelcafé) met het oog op het verwerven van de nodige werkingsmiddelen

Elke woensdagnamiddag en vrijdagavond wordt er gewerkt in het Park (door leden van het Parkcomité en/of andere vrijwilligers). Dan wordt de nodige manuele arbeid verricht om er voor te zorgen dat het Park en de zalen goed onderhouden blijven.
Maandelijks – meerbepaald de eerste dinsdagavond van de maand – vergaderen de leden van het Parkcomité, om de nodige beslissingen te nemen over de uit te voeren werken, aankopen, activiteiten, enz..

Lijst van de huidige leden van het Parkcomité

ParkComité

GODDE MARK, GODTS STEVE, GOOSSENS WILLY, JANSSENS HUGO, KEURVELS LYDIA, MAGDALEENS MIEKE, SAELENS STAF, STERCKX SVEN, TOBBACK JURGEN, VAN CALSTEREN RENE, VAN DER VELDE FRANCIS, VAN DE VELDE BRAM, VAN DE VLIET FRANOIS, VAN DESSEL FREDDY, VAN DESSEL PAUL, VAN HESTE BART, VAN HOECKE DAVID, VAN LANGENDONCK STIJN

Interesse?

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor het Park van Relst, hetzij als lid van het Parkcomité, hetzij als medewerker. Spreek gerust iemand van de comitéleden aan indien je hiervoor interesse hebt!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.