Nieuws van het Park van Relst.

021_7281558528_o_kleinDe intocht van de lente betekent dat wij jullie er attent moeten op maken dat binnen enkele weken onze jaarlijkse jaarlijks voet en fietstocht naar Scherpenheuvel er aan komt, dit jaar op zaterdag 5 mei. Jos en Carine Verdeyen hebben besloten om zich vanaf dit jaar niet meer te engageren voor de inschrijvingen en de voorbereiding. Wij willen ze langs deze weg nog eens heel hartelijk danken voorhun jarenlange inzet. Vanaf dit jaar wordt hun taak overgenomen door François Van de Vliet. Je kan bij hem jouw inschrijving bevestigen per mail van_de_vliet@hotmail.com of telefonisch 0496/05.77.11, en dit zowel voor de wandelaars als de fietsers. Vooraf inschrijven is om praktische redenen noodzakelijk en het kan tot uiterlijk zondag 29 april !! Dus smeer de voetjes en de beentjes al maar eens extra in en zet de komende weken maar enkele voorbereidende wandelingen of fietstochtjes op jouw programma.

vijver_6907232132_o_kleinWij mochten de voorbije week ook een leuk paasgeschenk ontvangen. Op voordracht en met de steun van ons gemeentebestuur werd onze subsidieaanvraag voor de hertstelmaatregelen Park van Relst, op 22 maart door de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd. Dit voor een bedrag van 20.000 euro, dit is 80 % van het voorziene uitvoeringsbedrag, het verschil financieren wij zelf. Wij lopen er dagelijks door of voorbij en vinden het allemaal gewoon en vanzelfsprekend, maar In het park staan er verschillende waardevolle bomen. Het is onze taak en verantwoordelijkheid dat dit groene hart in onze parochie blijft bestaan. Een grondige en deskundige onderhoudsbeurt van het domein was dringend aan de orde. Wij zijn dan ook heel blij dat wij hiervoor op de financiële steun van de provincie kunnen rekenen. Wij zitten binnenkort samen aan tafel met de mensen van Regionaal Landschap Dijleland, die de werken zullen begeleiden en opvolgen, om de verdere praktische afspraken te maken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.