Nieuws van het Park van Relst.

Tijdens de voorbije vakantiemaanden was er heel wat activiteit in het park.
Onmiddellijk na de parkfeesten werd gestart met de grote onderhoudswerken en de herstelmaatregelen aan de bomen in het parkdomein. Deze werken werden uitgevoerd nadat er een grondige studie werd opgemaakt door een gespecialiseerde firma, dit op vraag van de dienst Natuur en Landschap van de provincie Vlaams Brabant. Deze dienst zorgde tevens voor de administratieve samenstellening van het dossier en de subsidieaanvraag en de begeleiding en opvolging van de werken. Enkele zieke en gevaarlijke bomen werden geveld, anderen werden grondig gesnoeid. Het meest opvallende voor de parkbezoekers zijn de verschillende zones die werden afgebakend met een castanea-afsluiting, met de vraag deze zones niet te betreden (zie foto).
Bedoeling is om onder de bomen opnieuw een struik en kruidlaag te creëren die op termijn de vitaliteit van de bomen ten goede komt. Dankzij een goede samenwerking met het gemeentebestuur, de provinciale diensten en het parkcomité, kunnen wij voor deze werken rekenen op een flinke subsidie. Met onze eigen financiële middelen zouden dergelijke ingrijpende werken niet uitvoerbaar zijn. Het is de bedoeling om dit najaar opnieuw een aanvraag in te dienen voor fase 2. Het zou mooi zijn als ook dit project voor subsidiëring in aanmerking zou komen. Wat nu reeds is uitgevoerd geeft alleszins al een echte meerwaarde aan het parkdomein.

In de draai, ter hoogte van de ingangspoort van de parkschool in het park, werden er door een aannemer waterdoorlatende betonstenen geplaatst en een bijkomende verkeersremmer. Op deze locatie werd de aangebrachte grindlaag constant weggereden met diepe sleuven en putten in het wegdek tot gevolg. Wij hopen dat door deze ingreep dit euvel is weggewerkt, maar dringen er bij de autobestuurders toch nog eens op aan om de snelheid binnen het parkdomein te beperken.

In de kleine zaal werden tijdens de voorbije week de plafondtegels vernieuwd en tevens de verlichting vervangen door energiezuinige ledlampen. Chapeau en dikke merci aan onze technische ploeg voor het puike werk. Het plafond in de keuken en de berging van de kleine zaal komen binnenkort nog aan de beurt.

castanea afsluiting park van Relst_klein

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.