Nieuws van het Park van Relst.

*** Opgelet, de algemene vergadering, gepland op 10 december, over de Parkfeesten 2022 zal voorlopig NIET doorgaan zoals hieronder beschreven. Dit vanwege de verstrengde coronamaatregelen. ***

Het parkbestuur raadpleegt zijn brede medewerkersploeg aangaande de organisatie van de jaarlijkse parkfeesten.
Deze zijn wegens de gekende reden reeds 2 jaar niet kunnen doorgaan. Wij hopen dat wij in 2022 opnieuw de draad kunnen opnemen.

Tijdens de afgelopen twee jaar is er ook heel wat veranderd in onze samenleving. Wij zijn met zijn allen enkele jaartjes ouder geworden en sommigen hebben daardoor ook keuzes gemaakt in hun leven. Een evenement zoals de parkfeesten is gestoeld op de medewerking van een grote groep vrijwilligers zonder wie de organisatie onmogelijk zou zijn. Gezien de huidige omstandigheden is dat niet meer zo vanzelfsprekend en zal het wat extra moeite kosten om de organisatie terug op poten te zetten.
Daarom heeft het comité al zijn medewerkers gecontacteerd met een heel concrete vraag: wil en in welke mate wil U zich nog engageren bij de organisatie van de volgende parkfeesten? Aan de hand van de ontvangen reacties, zullen dan de krijtlijnen uitgezet worden voor de parkfeesten 2022. Ook hier rekenen wij op de inbreng van onze medewerkers en andere geïnteresseerden, die wij hiervoor uitnodigen op een vergadering op vrijdag 10 december 2021 om 20 uur in de zaal van het park.
Langs deze weg vragen wij uitdrukkelijk aan onze medewerkers om te bevestigen of wij al dan niet nog op hen kunnen rekenen in de toekomst en of zij zullen aanwezig zijn op de vergadering van 10 december. Nieuwe geïnteresseerden kunnen en ook voor vernieuwende ideeën en voorstellen kan je terecht bij volgend contactpersoon: Jurgen Tobback: telefoon/sms/whatsapp: 0476/54.85.82 of jurgentobback@yahoo.com .

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.